Fundacja Onkologiczna Rakiety

CategoriesZakończone projekty

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2022

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami ” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach […]

CategoriesZakończone projekty

Szansa na lepsze jutro

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. oraz Fundacja United Way Polska realizuje w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizuje projekt pt.: Szansa na lepsze jutro!, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 380 osób (228 kobiet, 152 mężczyzn) […]

CategoriesZakończone projekty

Senior 1.0

Senior 1.0 to program psychoedukacyjny i wsparciowy dla każdej osoby powyżej 60 roku życia! W ramach programu można uczestniczyć w ciekawych wykładach (m.in. na temat stresu, czy mechanizmów uzależnienia), warsztatach (arteterapia, warsztaty z komunikacji), konsultacjach indywidualnych oraz grupach wsparcia. Zachęcamy do zapisywania się na bezpłatne konsultacje indywidualne z psychologiem pod: [email protected] lub pod numerem telefonu: […]

CategoriesZakończone projekty

e-senior

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW Zajęcia o różnorodnej i ciekawej tematyce dla osób zamieszkałych w Warszawie, które ukończyły 60 lat! HARMONOGRAM planowanych kursów w ramach projektu „E-senior – międzypokoleniowa cyfryzacja Warszawy” Kurs z narzędzi Google – 20 godz. Od czwartku 31 października w pon. i pt. 12:00-14:00 Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wawer m.st Warszawy, Wypożyczalnia nr […]

CategoriesZakończone projekty

Lepszy start na Ursynowie

W związku z zakończeniem realizacji projektu i jednocześnie obowiązkiem zapewnienia trwałości zadań także po okresie realizacji, informujemy o możliwości udziału w zajęciach streetworkerskich na terenie Warszawy. Zajęcia będą polegały na organizacji wycieczek, spotkań tematycznych, animacji lokalnych, a oferta będzie na bieżąco dopasowywana do zebranej grupy chętnych uczestników. Maksymalna liczba uczestników przewidzianych to max. 20 os. […]

CategoriesZakończone projekty

Nowa perspektywa

Fundacja Znajdź Pomoc realizuje projekt: Nowa Perspektywa, którego celem jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej dwudziestu osób z niepełnosprawnościami, z miasta st. Warszawy. Oferujemy indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów przygotowaną przez doradcę zawodowego, wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, wsparcie psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne, warsztaty […]

CategoriesZakończone projekty

Technologią w Raka – VR w Instytucie Matki i Dziecka oraz w Centralnym Domu Technologii

We współpracy z Fundacją PFR oraz partnerem technologicznym Virtual Dream Foundation w styczniu 2020 rusza projekt „Technologią w Raka – VR w Instytucie Matki i Dziecka oraz w Centralnym Domu Technologii”. Projekt zakłada wykorzystanie najnowszej technologii, jaką jest VR (Virtual Reality) w terapii małych i dużych pacjentów onkologicznych w Instytucie Matki i Dziecka oraz podczas […]

CategoriesZakończone projekty

Pokonaj kryzys

Fundacja „Znajdź Pomoc” (United Way Polska) serdecznie zaprasza osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby z niepełnosprawnością, niesamodzielne (w tym z uwagi na stan zdrowia), bierne zawodowo, pobierające świadczenia finansowe i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do udziału w projekcie Pokonaj Kryzys. Zapewniamy bardzo ciekawy cykl szkoleń, treningi umiejętności społecznych o tematyce motywacyjnej, trening […]

CategoriesZakończone projekty

Śląska Pepiniera

Biblioteka w drzewie, dedykowana linia ubrań odblaskowych, ogród społeczny i Strefa Twórczych Ochotników. To tylko kilka działań, które zrealizują seniorzy i wolontariusze województwa śląskiego w ramach programu Fundacji Onkologicznej Rakiety dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Trwa rekrutacja do wyjątkowego programu skierowanego do seniorów i społeczności lokalnej. Uczestnicy […]