Fundacja Onkologiczna Rakiety

Wyjście awaryjne

Projekt WYJŚCIE AWARYJNEpolega na wsparciu ok. 60 ukraińskich pacjentów onkologicznym i ich bliskich wPolsce. Pomoc ma polegać na zorganizowaniu rozpoznaniu danego przypadku idobraniu właściwej ścieżki pomocy tj. transportu do Polski, pośrednictwie wzorganizowaniu placówki medycznej (odpowiedniej do typu schorzenia) gotowej doświadczenia leczenia onkologicznego, poza tym objęcie opieką bliskichpodróżujących z pacjentem poprzez znalezienie schronienia i udzielanie wsparciapsychicznego/psychiatrycznego. […]

KategorieZakończone projekty

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2022

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami ” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach […]

KategorieZakończone projekty

Szansa na lepsze jutro

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. oraz Fundacja United Way Polska realizuje w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizuje projekt pt.: Szansa na lepsze jutro!, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 380 osób (228 kobiet, 152 mężczyzn) […]

KategorieZakończone projekty

Senior 1.0

Senior 1.0 to program psychoedukacyjny i wsparciowy dla każdej osoby powyżej 60 roku życia! W ramach programu można uczestniczyć w ciekawych wykładach (m.in. na temat stresu, czy mechanizmów uzależnienia), warsztatach (arteterapia, warsztaty z komunikacji), konsultacjach indywidualnych oraz grupach wsparcia. Zachęcamy do zapisywania się na bezpłatne konsultacje indywidualne z psychologiem pod: [email protected] lub pod numerem telefonu: […]

KategorieZakończone projekty

e-senior

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW Zajęcia o różnorodnej i ciekawej tematyce dla osób zamieszkałych w Warszawie, które ukończyły 60 lat! HARMONOGRAM planowanych kursów w ramach projektu „E-senior – międzypokoleniowa cyfryzacja Warszawy” Kurs z narzędzi Google – 20 godz. Od czwartku 31 października w pon. i pt. 12:00-14:00 Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wawer m.st Warszawy, Wypożyczalnia nr […]

KategorieZakończone projekty

Lepszy start na Ursynowie

W związku z zakończeniem realizacji projektu i jednocześnie obowiązkiem zapewnienia trwałości zadań także po okresie realizacji, informujemy o możliwości udziału w zajęciach streetworkerskich na terenie Warszawy. Zajęcia będą polegały na organizacji wycieczek, spotkań tematycznych, animacji lokalnych, a oferta będzie na bieżąco dopasowywana do zebranej grupy chętnych uczestników. Maksymalna liczba uczestników przewidzianych to max. 20 os. […]

KategorieZakończone projekty

Nowa perspektywa

Fundacja Znajdź Pomoc realizuje projekt: Nowa Perspektywa, którego celem jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej dwudziestu osób z niepełnosprawnościami, z miasta st. Warszawy. Oferujemy indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów przygotowaną przez doradcę zawodowego, wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, wsparcie psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne, warsztaty […]

KategorieZakończone projekty

Technologią w Raka – VR w Instytucie Matki i Dziecka oraz w Centralnym Domu Technologii

We współpracy z Fundacją PFR oraz partnerem technologicznym Virtual Dream Foundation w styczniu 2020 rusza projekt „Technologią w Raka – VR w Instytucie Matki i Dziecka oraz w Centralnym Domu Technologii”. Projekt zakłada wykorzystanie najnowszej technologii, jaką jest VR (Virtual Reality) w terapii małych i dużych pacjentów onkologicznych w Instytucie Matki i Dziecka oraz podczas […]

KategorieZakończone projekty

Pokonaj kryzys

Fundacja „Znajdź Pomoc” (United Way Polska) serdecznie zaprasza osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby z niepełnosprawnością, niesamodzielne (w tym z uwagi na stan zdrowia), bierne zawodowo, pobierające świadczenia finansowe i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do udziału w projekcie Pokonaj Kryzys. Zapewniamy bardzo ciekawy cykl szkoleń, treningi umiejętności społecznych o tematyce motywacyjnej, trening […]