Fundacja Onkologiczna Rakiety

KategorieAktualne projekty

Razem przez wyzwanie – wsparcie psychoonkologiczne dla osób z chorobą nowotworową i ich bliskich

Celem projektu jest wsparcie osób chorych onkologicznie skierowane jest do min. 25 dorosłych osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich (min. 30 osób) zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, powiatów; otwocki, pruszkowski, legionowski, warszawski zachodni polegające na indywidualnych konsultacjach psychoonkologicznych, onkodietetycznych, warsztatach grupowych oraz możliwości skorzystania z webinaru. Projekt „Razem przez wyzwanie – wsparcie psychoonkologiczne dla osób […]

Mój Asystent Osobisty (Mazowieckie)

Celem projektu jest rehabilitacja społeczna i stymulacja 50 dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz.558), zamieszkałych na […]

Twój Asystent 2 (Małopolskie)

Celem projektu jest rehabilitacja społeczna i stymulacja 50 dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz.558), zamieszkałych na […]

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2024

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu „Opieka wytchnieniowa” dla OrganizacjiPozarządowych – edycja 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej  finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2024 – 30.11.2024 r. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  […]

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2024

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2024 – 31.12.2024 r. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z […]