Nasza historia

Fundacja powstała dzięki przyjaźni. Maja, założycielka Fundacji, poznała Michała podczas swojej pracy w Fundacji “Krajowe Centrum Kompetencji”. Rodzina tego energicznego chłopaka prosiła o pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie nowotworu kości oraz protezę. Żeby odpowiedzieć na prośbę rodziny, Maja stanęła przed ważnym zadaniem – namówić zbuntowanego Michała na leczenie. Tak zaczęła się ich przyjaźń. W międzyczasie, podczas swojego wolontariatu na oddziale onkologicznym, Maja poznała wielu pacjentów, ich problemy i potrzeby. Zaprzyjaźniła się również z młodym Bartkiem, który dzielił się swoimi doświadczeniami, obserwacjami i pragnieniami. Jako odpowiedź na marzenia Michała i Bartka, Maja założyła Fundację Znajdź Pomoc, która w 2018 roku połączyła się z Fundacją United Way Polska. W 2021 roku fundacja zmieniła nazwę na Fundacja Onkologiczna Rakiety.

O nas

Jesteśmy ludźmi dla ludzi. Zajmujemy się wsparciem osób chorujących onkologicznie oraz ich bliskich. Potrafimy marzyć, aktywnie działać i stale szukać nowych rozwiązań. Wiemy, że każdy z nas może zachorować, dlatego jesteśmy blisko tych, którzy w danym momencie potrzebują wsparcia. Oferujemy specjalistyczną pomoc specjalistów: psychologów, psychoonkologów, psychiatry oraz onkodietetyka. dzielimy się wiedzą na temat choroby i jej leczenia, pomagamy w wyborze placówek medycznych, organizacji transportu, pozyskiwaniu pieniędzy czy zaspokajaniu podstawowych potrzeb chorych i ich bliskich.

Naszą misją jest pomoc osobom chorym na raka i ich bliskim – od pojawienia się choroby do jej wyleczenia, angażując przy tym i łącząc lokalne społeczności oraz świat biznesu. Chcemy być dla tych osób, które ze względu na miejsce zamieszkania, warunki psychofizyczne lub sytuację życiową, nie otrzymywały żadnego wsparcia w chorobie.

100% przekazanych pieniędzy trafia do naszych Podopiecznych. Nie pobieramy żadnych opłat czy prowizji.

Naszymi wartościami są:

  • transparentność
  • otwartość
  • orientacja na drugiego człowieka
  • profesjonalizm
  • zaangażowanie

Skontaktuj się z nami

Maja Surowicz-Biłyj
Prezeska Zarządu
Założycielka Fundacji
Weronika Błaszczyk-Pyć
Pełnomocniczka Zarządu Fundacji
Katarzyna Kąkol
Dyrektorka Biura
Bela Marut
Dyrektorka Biura Projektów
Agnieszka Nitka
Manager'ka ds. Komunikacji, Marketingu i Fundraisingu
Mateusz Karczewski
Manager ds. Współpracy z Biznesem i Eventów
Aleksandra Ochlik
Koordynatorka Działu Społecznego
Anna Krysiak
Koordynatorka Projektów
Anna Żuchniewicz
Koordynatorka Komunikacji
Paulina Oraczewska
Paulina Oraczewska
Koordynatorka ds. Fundraisingu i Współpracy z Darczyńcami Indywidualnymi
Agnieszka Grzesiak
Koordynatorka Projektów
Bożena Gierach
Fundraiser
Marzena Miazga-Mazur
Asystentka Prezeski
Aleksandra Cabała
Aleksandra Cabała
Specjalistka ds. społecznych
Rafał Biłyj
CTO (Dyrektor ds. technologii)