Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne prowadzone przez NFZ dają możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych dla określonych grup osób. Pełen spis znajduje się na stronie http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/

Aby znaleźć placówki, które realizują badania w ramach danego programu profilaktycznego, warto skorzystać z wyszukiwarki na stronie https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne

Poniżej prezentujemy programy dotyczące profilaktyki nowotworowej.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (MAMMOGRAFIA)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
    • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
    • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
    • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY (CYTOLOGIA)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.