Fundację założyło troje przyjaciół: Maja Surowicz, Marcin Jakubek i Aleksandra Urbaszek, którzy od lat zaangażowani są w działania na rzecz osób chorujących onkologicznie. Maja była również przez 6 lat prezesem Fundacji United Way Polska, którą zdecydowała się połączyć z Fundacją, aby zmaksymalizować działania na rzecz osób chorujących onkologicznie i ich bliskich.

Misją Fundacji jest dotarcie do jak największej liczby osób chorujących w Polsce (i ich bliskich) oraz zapewnienie im kompleksowego wsparcia, od pojawienia się problemu do jego rozwiązania. Wartościami Fundacji są: transparentność, otwartość, orientacja na drugiego człowieka, profesjonalizm i zaangażowanie.

Fundacja działa w trzech obszarach: Zdrowia (wspieramy osoby chorujące onkologiczne i ich bliskich), Edukacji (edukujemy w zakresie profilaktyki nowotworowej), Pomocy Socjalnej (prowadzimy subkonta i poradnictwo dla osób chorujących i ich bliskich).

Fundacja  wyróżnia się:
– bezpłatnym wsparciem finansowym (nie pobieramy żadnych opłat czy prowizji za założenie i prowadzenie subkonta);
– transparentnością działań (100% przekazanych pieniędzy przez darczyńców indywidualnych przekazujemy Podopiecznym Fundacji);
– indywidualnym podejściem do każdego Podopiecznego;
– kompleksowością działań (wsparcie psychologiczne, konsultacje z dietetykiem i prawnikiem, przekazanie darów rzeczowych, wsparcie finansowe i inne, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem);
– natychmiastowym działaniem po zgłoszeniu danego problemu (bez dodatkowych formalności).

Do grona Podopiecznych może dołączyć każda osoba, która choruje na nowotwór. Wystarczy wypełnić internetowy formularz z podstrony Jestem w trakcie choroby, a następnie wysłać potrzebne dokumenty do Fundacji.

Po wypełnieniu internetowego formularza, osoba chorująca otrzymuje informację o dołączeniu do grona Podopiecznych w ciągu 24 godzin (od poniedziałku do piątku; do 72 godzin w weekendy).

Fundacja finansuje swoje działania oraz koszty administracyjne (jak wynagrodzenie pracowników, utrzymanie biura, itp) ze wsparcia darczyńców na statut, przekazanego 1,5% na rzecz fundacji (poza wszystkimi wpłatami, gdzie w celu szczegółowym jest Podopieczny) usług dedykowanych firmom (jak warsztaty profilaktyczne, webinary szkoleniowe dla działów HR dotyczące wspierania osób chorych w miejscu pracy czy eventy teambuilding) oraz pozyskiwania dotacji.
W 2018 roku założyła również przedsiębiorstwo społeczne Change4Good not-for-profit, z którego działań cały dochód wspiera fundację. Spółka zajmuje się między innymi organizacją eventów, realizacją programu społecznego Nikifory i obsługą portalu PomocSieLiczy.pl.

Jedną z wartości Fundacji jest transparentność działań, w tym również przejrzystość wykorzystywania pieniędzy w organizacji. Wszystkie sprawozdania są regularnie publikowane na stronie Fundacji w zakładce “Sprawozdania”. Dodatkowo, chętnie odpowiadamy na każde pytanie związane ze sposobem naszej działalności.

Zajrzyj do zakładki “Chcę pomóc” i wybierz opcję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Masz inny pomysł? Napisz do nas!

Still need help

We enjoy adapting our strategies to offer every client the best solutions that are at the forefront of the industry.

Forum

We conduct the marketing of products & services using latest technologies.

Call Support

We analyse your websiteu2019s structure, internal architecture & other key

Chat with Us

We are well known within the industry for our technical capabilities