Mój Asystent Osobisty (Mazowsze)

Fundacja Onkologiczna Rakiety realizuje Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego pn. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej pod tytułem  „Mój Asystent osobisty”

Cel zadania:
wsparcie osób z niepełnosprawnością w prowadzeniu niezależnego życia i zwiększenie ich aktywności.

Co oferujemy?

 

    • przygotowanie diagnozy sytuacji życiowej w zakresie niezbędnego wsparcia asystenckiego

    • usługi asystencji osobistej w wymiarze 100 godzin

Kiedy?
01.08.2023 r. – 15.12.2023 r.

Gdzie?
Projekt będzie realizowany na terenie m.st. Warszawy. Usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania osób objętych usługą asystenta

Dla kogo?
Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie dorosłe osoby zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) lub prawomocny wyrok (w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Liczba miejsc: 15.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. REKRUTACJA PROWADZONA JEST DO WYCZERPANIA MIEJSC.

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.
Fundacja Onkologiczna Rakiety
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel: 662 598 232

Całkowita wartość zadania: 88 390,00 zł
Dofinansowanie: 88 390,00 zł