Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2024

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

W ramach tego projektu oferowane będzie wyłącznie wsparcie asystenckie skierowane do mieszkańców woj. województwa małopolskiego, powiat bocheński, subregion tarnowski (tj. m. Tarnów, powiat tarnowski, brzeski, dąbrowski) należących do grupy osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie: 

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (1 miejsce)

lub

b) o znacznym stopniu niepełnosprawności  (24 miejsc)

lub 

c) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (1 miejsce)

lub

d) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  (2 miejsca)


e) traktowane na równi do wymienionych w lit. a, b, c, d zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

REKRUTACJA PROWADZONA JEST DO DNIA 31.03.2024 r.  LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.

Fundacja Onkologiczna Rakiety
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel:  662 598 232

Zadanie Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024 realizowane  w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Całkowita wartość zadania: 1 025 805,00  złDofinansowanie: 992 805,00 zł