Wyjście awaryjne

Projekt WYJŚCIE AWARYJNE
polega na wsparciu ok. 60 ukraińskich pacjentów onkologicznym i ich bliskich w
Polsce. Pomoc ma polegać na zorganizowaniu rozpoznaniu danego przypadku i
dobraniu właściwej ścieżki pomocy tj. transportu do Polski, pośrednictwie w
zorganizowaniu placówki medycznej (odpowiedniej do typu schorzenia) gotowej do
świadczenia leczenia onkologicznego, poza tym objęcie opieką bliskich
podróżujących z pacjentem poprzez znalezienie schronienia i udzielanie wsparcia
psychicznego/psychiatrycznego.

 

Opis działań

 

Profilowanie wsparcia dla pacjenta i jego bliskich

W pierwszej fazie projektu niezwykle istotna rolę odgrywa pierwszy kontakt. Aby
móc precyzyjnie udzielić dalszego wsparcia należy zdobyć niezbędne informacje
na temat choroby jej przebiegu i dotychczasowych form leczenia. Aby na tym
etapie wykluczyć błędy wynikające ze stresu i bariery językowej w przypadku
oryginalnej dokumentacji medycznej organizacja skorzysta z pomocy osób
tłumaczących. Pierwszy kontakt odbywa się poprzez infolinię dedykowaną
pacjentom ukraińskim i obsługiwaną przez całą dobę oraz poprzez kontakt mailowy z personelem fundacji, również posługującym się językiem rosyjskim i
ukraińskim.

TELEFON: 733 095 555

 

Działania wspierające leczenie pacjenta i wparcie jego bliskich

W ramach tego działania odbywa się profilowanie wsparcia dla pacjenta i jego
bliskich. Dla danego przypadku choroby poszukiwane jest odpowiednie miejsce w
placówce medycznej w Polsce w oparciu o bazę, którą na co dzień organizacja posługuje się w pracy z polskimi pacjentami. Zapewnienie miejsca przy placówce pozwala rozpocząć organizacje kolejnego kroku jakim jest transport pacjenta (i jego bliskich) z granicy, jeśli przypadek wymaga organizowany jest transport
medyczny. Po przyjeździe pacjent i jego rodzina uzyskują wsparcie w zakresie
pomocy w uzyskaniu bezpiecznego schronienia i zaspokojenia pierwszych potrzeb
często w formie darów rzeczowych, zakupów produktów spożywczych czy środków
higienicznych. W czasie pobytu pacjent i jego rodzina mogą uzyskać wsparcie
psychiczne lub psychologiczne/psychiatryczne lub prawne jeśli zajdzie taka
potrzeba. Wszystkie te działania muszą przebiegać bardzo sprawnie i być
skorelowane, ponieważ czas jest tu niezwykle ważnym czynnikiem ograniczającym i
ważnym w przypadku osób chorych onkologicznie.

Działania na różnych etapach wspierane są przez szereg osób prywatnych oferujących swoją pomoc rzeczową, finansową oraz świadczących pomoc wolontaryjną różnego rodzaju, stanowiące uzupełnienie do naszych działań.

 

PROJEKT PROWADZONY W OKRESIE 01.04.2022-30.11.2022

WIĘCEJ INFORMACJI: telefon: 733 095 555

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznania dofinansowania do najmu – Wyjście Awaryjne

Wniosek o dofinansowanie najmu – Wyjście Awaryjne

Wniosek o zwrot kosztów – Wyjście Awaryjne