Fundacja Onkologiczna Rakiety

KategorieProfiRAKtyka artykuły

Leczyć optymalnie, czyli o integracyjnym podejściu w onkologii

Medycyna integracyjna, która opiera się na holistycznym rozumieniu zdrowia i choroby, swoimi początkami sięga czasów starożytnych. Starożytni egipscy, greccy, chińscy czy hinduscy lekarze wykorzystywali różnorodne metody lecznicze, łącząc je ze sobą dla optymalnego wsparcia osoby chorującej, stawiając w centrum zainteresowania człowieka, nie chorobę.  Współcześnie zainteresowanie integracyjnym podejściem do leczenia zaczęło wzrastać w latach 70. i […]

Mój Asystent Osobisty (Mazowieckie)

Celem projektu jest rehabilitacja społeczna i stymulacja 50 dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz.558), zamieszkałych na […]

Twój Asystent 2 (Małopolskie)

Celem projektu jest rehabilitacja społeczna i stymulacja 50 dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz.558), zamieszkałych na […]

KategorieProfiRAKtyka artykuły

Jesteśmy całością, a nie sumą części. O holistycznym podejściu do zdrowia

Puzzle – czy 1000 pojedynczych elementów w pudełku może równać się z gotowym obrazem? Czy brakujący ostatni puzzle w układance nie wywołuje zdenerwowania i irytacji? Prawie skończony obraz nie jest przecież kompletny bez tego jednego elementu. Satysfakcjonuje nas całość, pełne dzieło, w którym każda część ma swoje miejsce i znaczenie, a wszystkie razem tworzą jedność […]

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2024

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu „Opieka wytchnieniowa” dla OrganizacjiPozarządowych – edycja 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej  finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2024 – 30.11.2024 r. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  […]

KategorieProfiRAKtyka artykuły

Co nam daje pomaganie?

Nasze codzienne życie skomplikował w pewnych aspektach postęp technologiczny oraz instytucjonalizacja życia społecznego. Kryzys więzi społecznych jest spowodowany zmianą, przez którą relacje we współczesnym świecie tworzące się poprzez wymianę darów, oparte są na wymianie handlowej nastawionej na efektywność. Tego rodzaju relacje tworzą kulturę, w której pomoc jest towarem. Zmiana kulturowa, przede wszystkim w obszarze stosunków […]

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2024

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2024 – 31.12.2024 r. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z […]

dziewczyna medytuje nad jeziorem, zachód słońca KategorieProfiRAKtyka artykuły

Mindfulness a choroba nowotworowa

Dla osób chorujących na raka, ale także dla ich bliskich, radzenie sobie z  długotrwałym stresem, lękiem, smutkiem czy złością to są bardzo często  wyzwania, z którymi muszą mierzyć się każdego dnia. Mindfulness (tak jak  wspominaliśmy w poprzednich artykułach) jako praktyka uważności może dać  podstawę do tego, aby lepiej radzić sobie z tą trudną codziennością podczas  […]

dziewczyna medytuje nad jeziorem, zachód słońca KategorieProfiRAKtyka artykuły

Mindfulness w praktyce

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy sobie wstępnie skąd wziął się mindfulness i na czym polega. Teraz przyszedł czas na ćwiczenia! Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie w medytacji, czy z treningiem uważności spotykasz się dopiero teraz – na każdym etapie pozostaje jeszcze wiele do odkrycia. Praktykując zaczniesz postrzegać świat inaczej niż dotychczas. Niektóre ćwiczenia są […]

dziewczyna medytuje nad jeziorem, zachód słońca KategorieProfiRAKtyka artykuły

Mindfulness: wprowadzenie

Poszukując definicji tego obcobrzmiącego hasła, zarówno wpisując je w wyszukiwarkę internetową, jak i wykonując bardziej dogłębny, naukowy research, znajdziemy wiele wyników. I choć napisane różnymi słowami, oznaczają to samo – trening uważności. Idea jest prosta: chodzi o zwracanie uwagi na towarzyszące nam myśli, emocje, odczucia, czyli wszystko co dzieje się tu i teraz. Bez oceniania. […]