Fundacja Onkologiczna Rakiety

dziewczyna medytuje nad jeziorem, zachód słońca KategorieProfiRAKtyka artykuły

Mindfulness w praktyce

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy sobie wstępnie skąd wziął się mindfulness i na czym polega. Teraz przyszedł czas na ćwiczenia! Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie w medytacji, czy z treningiem uważności spotykasz się dopiero teraz – na każdym etapie pozostaje jeszcze wiele do odkrycia. Praktykując zaczniesz postrzegać świat inaczej niż dotychczas. Niektóre ćwiczenia są […]

dziewczyna medytuje nad jeziorem, zachód słońca KategorieProfiRAKtyka artykuły

Mindfulness: wprowadzenie

Poszukując definicji tego obcobrzmiącego hasła, zarówno wpisując je w wyszukiwarkę internetową, jak i wykonując bardziej dogłębny, naukowy research, znajdziemy wiele wyników. I choć napisane różnymi słowami, oznaczają to samo – trening uważności. Idea jest prosta: chodzi o zwracanie uwagi na towarzyszące nam myśli, emocje, odczucia, czyli wszystko co dzieje się tu i teraz. Bez oceniania. […]

KategorieAktualne projekty

Mój Asystent Osobisty (Mazowsze)

Fundacja Onkologiczna Rakiety realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej pod tytułem  „Mój Asystent osobisty” Cel zadania:wsparcie osób z niepełnosprawnością w prowadzeniu niezależnego życia i zwiększenie ich aktywności. Co oferujemy? Kiedy?01.08.2023 r. – 15.12.2023 […]

KategorieBaza wiedzy

Zastosowanie płynnej biopsji w diagnostyce i monitorowaniu choroby nowotworowej

Epidemiologia nowotworów W Polsce, nowotwory złośliwe stanowią rosnący problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Liczba nowych zachorowań wynosi około 170 tysięcy, a liczba zgonów przekracza 100 tysięcy. Obecnie ponad 1,17 miliona Polaków żyje z chorobą nowotworową. W drugiej dekadzie XXI wieku szacuje się, że co roku na każde 100 tysięcy osób w populacji polskiej diagnozowano nowotwór […]

Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do udziału w zadaniu pn. „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej”. Projekt skierowany do 10 dorosłych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski oraz pow. bocheński bez względu na ich status na rynku […]

KategorieAktualne projekty

Aktywni plus – senior online

Jeśli jesteś osobą w wieku 60+, zamieszkałą na terenie aglomeracji warszawskiej tj m.st. Warszawy i powiaty ościenne – zgłoś się do nas!Projekt ma na celu nabywanie nowych lub podnoszenie posiadanych umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych: obsługi komputera, smartfona, tabletu oraz korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii. Okres realizacji: 2023-05-15 – 2023-12-15 W ramach projektu 30 […]

KategorieAktualne projekty

Twój Asystent (Małopolskie)

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja świadczonych usług, stymulacja osób z niepełnosprawności do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, umożliwienie OZN uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności a także umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia dzięki wsparciu asystentów. Projekt skierowany do 30 dorosłych OZN z terenu woj. małopolskiego bez […]

KategorieAktualne projekty

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi […]