Nowa perspektywa

Fundacja Znajdź Pomoc realizuje projekt: Nowa Perspektywa, którego celem jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej dwudziestu osób z niepełnosprawnościami, z miasta st. Warszawy. Oferujemy indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów przygotowaną przez doradcę zawodowego, wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, wsparcie psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne, warsztaty integracyjne, w tym arteterapia a także, staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Nabór uczestników projektu prowadzony jest na bieżąco, do wyczerpania wolnych miejsc. 

Więcej informacji : 

Barbara Grzybowska tel. 577 648 000

mail: [email protected]