Lepszy start na Ursynowie

W związku z zakończeniem realizacji projektu i jednocześnie obowiązkiem zapewnienia trwałości zadań także po okresie realizacji, informujemy o możliwości udziału w zajęciach streetworkerskich na terenie Warszawy. Zajęcia będą polegały na organizacji wycieczek, spotkań tematycznych, animacji lokalnych, a oferta będzie na bieżąco dopasowywana do zebranej grupy chętnych uczestników. Maksymalna liczba uczestników przewidzianych to max. 20 os. do września 2021. .

Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 12-18 zamieszkujących dzielnicę Ursynów.

Zainteresowane osoby powinny zgłaszać się mailowo na adres [email protected]

We wrześniu 2017 r. rozpoczął się projekt „Lepszy start na Ursynowie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.2.

Projekt realizujemy wspólnie z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostką miejska Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Celem projektu jest indywidualne i kompleksowe wsparcie 60 osób w wieku 6-18 lat z obszaru Służewca, pogranicza dzielnic Ursynowa i Mokotów, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności mieszkańców nowo powstałego osiedla socjalnego, przy ul. Kłobuckiej usytuowanego w pewnej izolacji od reszty dzielnicy.

W ramach projektu powołane zostało na dwa lata nowe ognisko wychowawcze – Ognisko „Ursynów” – a także grupa podwórkowa. W placówce stacjonarnej wychowankowie będą realizować różne programy rozwoju zainteresowań pozaszkolnych, otrzymają pomoc w nauce od profesjonalnych korepetytorów (zmierzą się wspólnie m.in. z matematyką, polskim oraz angielskim), zostaną też objęci cyklicznym programem socjoterapeutycznym.