Co nam daje pomaganie?

Nasze codzienne życie skomplikował w pewnych aspektach postęp technologiczny oraz instytucjonalizacja życia społecznego. Kryzys więzi społecznych jest spowodowany zmianą, przez którą relacje we współczesnym świecie tworzące się poprzez wymianę darów, oparte są na wymianie handlowej nastawionej na efektywność. Tego rodzaju relacje tworzą kulturę, w której pomoc jest towarem. Zmiana kulturowa, przede wszystkim w obszarze stosunków międzyludzkich, spowodowała nastawienie na dobra materialne, co spowodowało dewaluację życia duchowego człowieka. Współcześni ludzie coraz częściej poszukują więc psychicznego wsparcia. Wskazany wymiar pomocy jest niezwykle istotny, bo przeciwdziała poczuciu osamotnienia i bezsensowności podejmowanych wysiłków lub odczuwanego cierpienia. Dlatego tak ważne jest pomaganie innym, a przy tym również sobie. Zatem robiąc coś dla innych, co zyskujemy my sami?

Dr Eric Kim w swoich badaniach opublikowanych w 2020 roku przyglądał się w okresie 4 lat prawie 13 tysiącom osób w wieku powyżej 50 lat i porównał dwie grupy: wolontariuszy pracujących ponad 100 godzin w roku i osoby, które w ogóle nie uczestniczą w takich działaniach. Wykazano, że osoby z pierwszej grupy, czyli wolontariusze w skali roku doświadczali większego optymizmu i poczucia wyższego celu w życiu, za to mniejszego poczucia samotności i objawów obniżonego nastroju. Poza tym dzięki zwiększonemu o 12% prawdopodobieństwu regularnej aktywności fizycznej, zmniejszyło się ryzyko ograniczeń fizycznych o 17%, co skutkowało również wyższą oceną ogólną własnego zdrowia, a ryzyko zgonu obniżyło się o aż 44%!

Możemy pomagać z uwagi na własne korzyści i wcale nie chodzi tu jedynie o pomaganie instrumentalne i wyrachowane. Pomaganie osobom potrzebującym może być źródłem satysfakcji i szczęścia. Jest to przede wszystkim dobre zagospodarowanie czasu wolnego. Daje radość, satysfakcję i poczucie spełnienia. Często widząc trudności innych ludzi, zaczynamy inaczej patrzeć na swoje problemy, zyskujemy szerszą perspektywę i dystans do własnej sytuacji. Uczymy się obserwować życie innych i zauważać rzeczy, na które wcześniej nie zwrócilibyśmy uwagi, a przy tym dostrzegać również, ile już sami w życiu osiągnęliśmy.
Daje nam to podstawę do tego, żeby ćwiczyć wdzięczność za to wszystko, co nam się udało.

Pomaganie innym jest jednym ze sposobów, w jaki budujemy, utrzymujemy i wzmacniamy nasze, tak niezwykle ważne, relacje z innymi ludźmi. Dzięki temu, że pomagamy innym i tworzymy pewną grupę, tworzymy także poczucie przynależności do niej. Zdrowe poczucie własne wartości jest bardzo ważne w każdych relacjach. Dzięki pomaganiu możemy trwale podnieść swoją samoocenę – choćby przez to, że działając dla innych, czujemy się potrzebni, znaczący i silni, ponieważ możemy wpłynąć na los innych ludzi i sprawić, że świat stanie się lepszym miejscem, a my wzorem do naśladowania dla otoczenia. Poza tym wspieramy również swój rozwój osobisty, koncentrujemy się na byciu coraz lepszym i dostrzegamy wokół więcej dobra. Jeśli nie potrafisz odnaleźć swoich korzyści lub są one inne niż te wskazane w artykule – nic nie szkodzi. Czujesz, że daje ci to coś wyjątkowego, czy zwyczajnie cieszysz się, że wspierasz innych? Po prostu pomagaj, bo to jest najważniejsze.