Adwentyści dnia siódmego mają niższe ryzyko zachorowania na raka

Według badania opublikowanego w czasopiśmie Cancer, Adwentyści Dnia Siódmego, którzy często stosują dietę roślinną, mają mniejsze ryzyko zachorowania na raka i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Naukowcy porównali śmiertelność z wszystkich przyczyn i wskaźniki zachorowalności na raka u uczestników badania Adventist Health Study-2 (AHS-2) z ogólną populacją USA udokumentowaną w statystykach. Wskaźniki wczesnych zgonów i zachorowalności na raka były niższe w populacji z AHS-2 odpowiednio o 33 i 30 procent w porównaniu z populacją ogólną. Wskaźniki wczesnych zgonów i zachorowalności na raka były niższe wśród ciemnoskórych uczestników AHS-2 odpowiednio o 36 i 22 procent w porównaniu z osobami ciemnoskórymi w statystykach.

Autorzy przypisują mniejsze ryzyko zachorowania na raka, wyższą jakość życia w późniejszych latach i korzyści w kontekście innych wyników w grupie AHS-2 stylowi życia, przede wszystkim zmniejszonemu spożyciu mięsa lub jego całkowitej eliminacji, niepaleniu oraz ćwiczeniom, i sugerują, że wyniki te mogłyby przenieść się na ogół populacji poprzez przyjęcie podobnych nawyków.

Źródło:

Fraser GE, Cosgrove CM, Mashchak AD, Orlich MJ, Altekruse SF. Lower rates of cancer and all-cause mortality in an Adventist cohort compared with a US census population. Cancer. Published online November 25, 2019.

Czy wiesz, że produkty bogate w błonnik zmniejszają ryzyko raka piersi?