Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

W ramach tego projektu oferowane będzie wyłącznie wsparcie asystenckie skierowane do mieszkańców woj. małopolskiego (powiat bocheński, powiat brzeski, powiat dąbrowski, m. Tarnów, powiat tarnowski, powiat gorlicki) należących do grupy osób niepełnosprawnych posiadające orzeczenie: 

a) o stopniu znacznym (15 miejsc)
lub 
b) o stopniu umiarkowanym (5 miejsc)
lub 
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

REKRUTACJA PROWADZONA JEST DO DNIA 28.02.2023 r. 

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.

Fundacja Onkologiczna Rakiety
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel:  662 598 232

Zadanie Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania: 462 500,00  zł

Dofinansowanie: 462 500,00  zł