Wysokie spożycie przetworzonego mięsa zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi

ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA JUŻ KILKA LAT TEMU WYDAŁA RAPORT W KTÓRYM OSTRZEGA, ŻE PRZETWORZONE MIĘSO (ZAKLASYFIKOWANE DO GRUPY 1, CZYLI TAM GDZIE M.IN. AZBEST CZY TYTOŃ) ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA, ZWŁASZCZA JELITA GRUBEGO, PODCZAS GDY CZERWONE MIĘSO JEST PRAWDOPODOBNIE RAKOTWÓRCZE (GRUPA 2A)

CO ZALICZAMY DO GRUPY „PRZETWORZONE MIĘSO”?
PRODUKTY MIĘSNE WĘDZONE, PEKLOWANE, SOLONE LUB PRZETWORZONE W INNY SPOSÓB W CELU WZMOCNIENIA SMAKU LUB PRZEDŁUŻENIA ICH PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA.

ZAKLASYFIKOWANIE PRZETWORZONEGO MIĘSA DO GRUPY 1 OZNACZA, ŻE ISTNIEJĄ WYSTARCZAJĄCE DOWODU RAKOTWÓRCZEGO DZIAŁANIA DANEGO CZYNNIKA U LUDZI. OCENĘ ZWYKLE OPIERA SIĘ NA BADANIACH EPIDEMIOLOGICZNYCH OBRAZUJĄCYCH ROZWÓJ RAKA WŚRÓD LUDZI NARAŻONYCH. W PRZYPADKU PRZETWORZONEGO MIĘSA KLASYFIKACJA TA OPARTA JEST NA DOWODACH POCHODZĄCYCH Z LICZNYCH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH UKAZUJĄCYCH, ŻE JEDZENIE PRZETWORZONEGO MIĘSA POWODUJE RAKA JELITA GRUBEGO. ZWIĄZEK ZAOBSERWOWANO RÓWNIEŻ W PRZYPADKU RAKA ŻOŁĄDKA.

KILKA PRZEPROWADZONYCH DOTYCHCZAS BADAŃ POWIĄZAŁO JEDNAK SPOŻYCIE PRZETWORZONEGO I CZERWONEGO MIĘSA RÓWNIEŻ Z INNYMI NOWOTWORAMI, W TYM M.IN. Z NOWOTWORAMI PIERSI.

NAUKOWCY DOKONALI PRZEGLĄDU (METAANALIZY) WSZYSTKICH BADAŃ OPUBLIKOWANYCH PRZED STYCZNIEM 2018 R., W KTÓRYCH OCENIANO ZWIĄZEK MIĘDZY SPOŻYWANIEM PRZETWORZONEGO I CZERWONEGO MIĘSA A WYSTĘPOWANIEM RAKA PIERSI. PRZEANALIZOWALI WYNIKI 15 BADAŃ OCENIAJĄCYCH ZWIĄZEK MIĘDZY PRZETWORZONYM MIĘSEM A ZACHOROWALNOŚCIĄ NA RAKA PIERSI, KTÓRE OBEJMOWAŁY DANE Z 37 070 PRZYPADKÓW RAKA PIERSI U PONAD 1,2 MILIONA KOBIET.

WYNIKI POKAZAŁY, ŻE KOBIETY SPOŻYWAJĄCE NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PRZETWORZONEGO MIĘSA (ŚREDNIO OKOŁO 25-30 GRAMÓW DZIENNIE) MIAŁY O 9% WYŻSZE RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI NIŻ TE, KTÓRE SPOŻYWAŁY NAJMNIEJSZĄ ILOŚĆ (ŚREDNIO 0-2 GRAMÓW DZIENNIE). SPOŻYCIE CZERWONEGO MIĘSA WIĄZAŁO SIĘ NATOMIAST Z 6% WYŻSZYM RYZYKIEM ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI.

DODATKOWO BADACZE ODKRYLI ISTOTNY ZWIĄZEK MIĘDZY WYŻSZYM SPOŻYCIEM PRZETWORZONEGO MIĘSA A WYŻSZYM RYZYKIEM RAKA PIERSI PO MENOPAUZIE, JEDNAK ZWRACAJĄ UWAGĘ NA TO, ŻE BRAK STATYSTYCZNIE ISTOTNEGO ZWIĄZKU U KOBIET PRZED MENOPAUZĄ MOŻE WYNIKAĆ Z MNIEJSZEJ WIELKOŚCI PRÓBY I NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DALSZE BADANIA, ABY TO WYJAŚNIĆ.

CO WIĘCEJ – INNE BADANIE WYKAZAŁO, ŻE WŚRÓD KOBIET JUŻ CHORUJĄCYCH NA RAKA PIERSI (PO USŁYSZENIU DIAGNOZY), KTÓRE KONTYNUOWAŁY SPOŻYCIE DUŻYCH ILOŚCI GRILLOWANEGO/GRILLOWANEGO I WĘDZONEGO MIĘSA, RYZYKO ZGONU Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY BYŁO WYŻSZE AŻ O 31%.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30183083/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28052933/