Razem przez wyzwanie – wsparcie psychoonkologiczne dla osób z chorobą nowotworową i ich bliskich

Celem projektu jest wsparcie osób chorych onkologicznie skierowane jest do min. 25 dorosłych osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich (min. 30 osób) zamieszkałych na terenie Województwa Mazowieckiego polegające na indywidualnych konsultacjach psychoonkologicznych, onkodietetycznych, warsztatach grupowych oraz możliwości skorzystania z webinaru.

Projekt „Razem przez wyzwanie – wsparcie psychoonkologiczne dla osób z chorobą nowotworową i ich bliskich” (zwany dalej Projektem) jest finansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach powierzenia realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich w latach 2024–2025 i jest realizowany w okresie: 01.06.2024 r. – 30.10.2025 r.

Zgodnie z warunkami konkursu z usług asystenta osobistego mogą korzystać wyłącznie Osoby chore onkologicznie tj. osoby mogące przedstawić rozpoznanie lekarskie choroby onkologicznej oraz  Osoby bliskie tj. osoby pozostające w bliskiej więzi z chorymi onkologiczne np. rodzina, partner, opiekun

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące wsparcie:

1. Konsultacje z psychoonkologiem (max. 15h/os)

2. Konsultacje z onkodietetykiem (ok. 2h/os)

3. Możliwość uczestnictwa w warsztatach grupowych

4. Możliwość uczestnictwa w webinarze

Kandydat do projektu musi przedstawić:

1. Kopię dokumentacji poświadczającej chorobę onkologiczną

2. Komplet wypełnionych kompletnie i prawidłowo dokumentów rekrutacyjnych tj.

–  formularz rekrutacyjny 

– klauzulę RODO.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej.

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z naszym biurem:

Fundacja Onkologiczna Rakiety

Al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa

E-mail: a.krysiak@fundacjarakiety.pl

Tel: 732 642 222

Projekt jest realizowany w okresie: 01.03.2024 – 31.10.2025 r.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wartość finansowana ze środków Województwa Mazowieckiego wynosi 105100,00 zł

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej Regulaminem projektu oraz pobrania i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.