Fundacja Onkologiczna Rakiety

KategorieZakończone projekty

Mój Asystent Osobisty (Mazowsze)

Fundacja Onkologiczna Rakiety realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej pod tytułem  „Mój Asystent osobisty” Cel zadania:wsparcie osób z niepełnosprawnością w prowadzeniu niezależnego życia i zwiększenie ich aktywności. Co oferujemy? Kiedy?01.08.2023 r. – 15.12.2023 […]

KategorieBaza wiedzy

Zastosowanie płynnej biopsji w diagnostyce i monitorowaniu choroby nowotworowej

Epidemiologia nowotworów W Polsce, nowotwory złośliwe stanowią rosnący problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Liczba nowych zachorowań wynosi około 170 tysięcy, a liczba zgonów przekracza 100 tysięcy. Obecnie ponad 1,17 miliona Polaków żyje z chorobą nowotworową. W drugiej dekadzie XXI wieku szacuje się, że co roku na każde 100 tysięcy osób w populacji polskiej diagnozowano nowotwór […]

Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do udziału w zadaniu pn. „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej”. Projekt skierowany do 10 dorosłych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski oraz pow. bocheński bez względu na ich status na rynku […]

KategorieZakończone projekty

Aktywni plus – senior online

Jeśli jesteś osobą w wieku 60+, zamieszkałą na terenie aglomeracji warszawskiej tj m.st. Warszawy i powiaty ościenne – zgłoś się do nas!Projekt ma na celu nabywanie nowych lub podnoszenie posiadanych umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych: obsługi komputera, smartfona, tabletu oraz korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii. Okres realizacji: 2023-05-15 – 2023-12-15 W ramach projektu 35 […]

KategorieZakończone projekty

Twój Asystent (Małopolskie)

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja świadczonych usług, stymulacja osób z niepełnosprawności do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, umożliwienie OZN uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności a także umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia dzięki wsparciu asystentów. Projekt skierowany do 30 dorosłych OZN z terenu woj. małopolskiego bez […]

KategorieZakończone projekty

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi […]

KategorieZakończone projekty

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2023 – 31.12.2023 r. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z […]

KategorieZakończone projekty

Absolwent 3

Fundacja Onkologiczna Rakiety w partnerstwie z Change4Good NOT-FOR-PROFIT Sp. Z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „Absolwent 3” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów […]