Fundacja Onkologiczna Rakiety

KategorieZakończone projekty

Absolwent 3

Fundacja Onkologiczna Rakiety w partnerstwie z Change4Good NOT-FOR-PROFIT Sp. Z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „Absolwent 3” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów […]

Absolwent 2

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – DRUGA EDYCJA! Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału […]

KategorieZakończone projekty

Absolwent – droga do wymarzonej pracy dla osoby z niepełnosprawnością

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń […]

Zarząd i Rada

Zarząd Fundacji Maja Surowicz-Biłyj Prezeska Zarządu Prezeska Fundacji Rakiety (d. Znajdź Pomoc) oraz spółki Change4Good not-for-profit Sp. z o.o. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW i Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz studiów podyplomowych w zakresie Psychoonkologii (SWPS), Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Akademia Leona Koźmińskiego), PR i Strategicznego Komunikowania w firmach (SGH) oraz zarządzania […]